Privacyverklaring

Inleiding

Security in Focus, gevestigd te Bussum en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32141104, verkoopt, implementeert en ondersteunt diensten voor veilige e-mail van ZIVVER en Privileged Access Management (PAM) van Krontech.

Security in Focus hecht veel belang aan een goede omgang met persoonsgegevens en daarom verwerkt en beveiligt Security in Focus deze persoonsgegevens zorgvuldig. Onze werkwijze wordt daarvoor extern gecontroleerd.

In deze privacyverklaring legt Security in Focus uit welke persoonsgegevens Security in Focus verzamelt en gebruikt, voor welke doeleinden Security in Focus dit doet en op basis van welke juridische gronden dit plaatsvindt.

Security in Focus raad je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen, aangezien deze van toepassing is op alle contactpersonen en klanten van Security in Focus. De dienstverlening van Security in Focus is niet bedoeld voor personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Verwerkingen door Security in Focus

(Potentiële) klanten

Van onze (potentiële) klanten worden van de contactpersonen beperkt persoonsgegevens verwerkt. Deze gegevens bevatten contactgegevens en betaalgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor onze eigen dienstverlening. Dit betreft het e-mailadres, het telefoonnummer, de voor- en achternaam, adres en rekeningnummer. Dit doen wij om te kunnen achterhalen of er eerder contact met ons is geweest of om de geleverde dienst in rekening te kunnen brengen. Indien beschikbaar voegen wij daar openbare informatie aan toe, zoals het openbare LinkedIn profiel.

Deze gegevens verwerkt Security in Focus omdat zij hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft of op basis van een overeenkomst. De gegevens worden verwijderd als Security in Focus deze niet meer nodig heeft en Security in Focus geen wettelijke verplichting heeft om de gegevens te bewaren.

Nieuwsbrieven

Security in Focus verstuurt algemene nieuwsbrieven per e-mail. Meld jij je aan voor de nieuwsbrief van Security in Focus, dan registreert en gebruikt Security in Focus jouw e-mailadres. Security in Focus stuurt de nieuwsbrief naar het door jouw opgegeven e-mailadres op basis van jouw toestemming.

Je kunt je op de website van Security in Focus aanmelden door een formulier in te vullen. Bij aanmelding geef je, door je e-mailadres in te vullen en de betreffende knoppen aan te vinken en aan te klikken, uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van jouw e-mailadres. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming kun je het aanmeldformulier niet versturen.

Je kunt je toestemming altijd intrekken door je af te melden via de link die onderin de nieuwsbrief staat. Security in Focus verwijdert jouw e-mailadres zodra je aangeeft dat je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen.

Formulieren

Op de website van Security in Focus vind je verschillende formulieren, zoals het contactformulier en het downloadformulier. De gegevens die je via deze formulieren invult, registreert Security in Focus in haar CRM-systeem.

De verwerking van de gegevens hebben onder andere de volgende doelen:

  • je de gevraagde informatie toesturen, zoals een productsheet
  • met jou per mail of telefonisch contact opnemen om jouw vraag te beantwoorden

Omdat je door het invullen van de formulieren een aanvraag bij ons indient, is de grondslag voor bovenstaande verwerking een overeenkomst. De gegevens worden tot maximaal 2 jaar na het laatste contactmoment met jou bewaard. Als jij een klant van Security in Focus bent, bewaart Security in Focus jouw gegevens langer.

Sollicitaties

Als je solliciteert bij Security in Focus, dan verwerkt Security in Focus jouw persoonsgegevens ten behoeve van het sollicitatieproces. Dit betreft de door jou verstrekte gegevens en de eventuele notities naar aanleiding van de sollicitatiegesprekken. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met de betrokkenen in het sollicitatieproces en zullen na afronding van de procedure binnen vier weken worden verwijderd. Met jouw toestemming kunnen wij jouw persoonsgegevens aanvullend maximaal één jaar bewaren.

Cookies

Voor een correcte werking van de website van Security in Focus maakt Security in Focus gebruik van cookies. De specifieke privacyverklaring over het gebruik van cookies door Security in Focus vind je hier.

Uitwisseling van gegevens

Security in Focus deelt de gegevens die je aan ons hebt verstrekt alleen met andere partijen wanneer dit nodig is in het kader van een gerechtvaardigd belang, de uitvoering van de overeenkomst met jou of jouw organisatie, en/of wanneer een dergelijke overdracht van gegevens wettelijk verplicht is. Gegevens die in ons CRM-systeem worden verwerkt, worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit betreft uitsluitend informatie over (potentiële) klanten van Security in Focus en betreft geen gebruikersinformatie.

Security in Focus sluit verwerkersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten af wanneer persoonsgegevens worden verwerkt door (sub)verwerkers of in het kader van samenwerkingsverbanden.

Beveiliging persoonsgegevens

Security in Focus heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en om onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Security in Focus is een onderdeel van KLANTINFOCUS. KLANTINFOCUS is sinds 27 augustus 2018 ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Bekijk hier onze certificaten.

Daarnaast is KLANTINFOCUS aangesloten bij de Informatiebeveiligingsdienst (IBD).

Bewaartermijn persoonsgegevens

Security in Focus bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Of zo lang als op grond van de wet- en regelgeving is vereist.

Jouw privacyrechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft jou een aantal privacyrechten.

Recht op inzage

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Als je wilt weten welke persoonsgegevens Security in Focus van jou verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Security in Focus behandelt jouw verzoek in beginsel binnen een maand.

Recht op rectificatie

Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Recht op vergetelheid

Je kunt, in een aantal gevallen, aan Security in Focus vragen om je gegevens te wissen.

Recht op dataportabiliteit

Je kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als Security in Focus jouw gegevens verwerkt omdat je daarvoor toestemming hebt gegeven. Of om een overeenkomst met jou uit te voeren. Dit geldt alleen voor gegevens die Security in Focus elektronisch verwerkt.

Recht op beperking van de verwerking

Je kunt Security in Focus vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens door Security in Focus.

Verzoek doen

Je kunt jouw verzoek per e-mail naar Security in Focus sturen. Je kunt ook een brief sturen naar:

Security in Focus
Havenstraat 180
1401 EM  Bussum
Nederland
info@securityinfocus.nl

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Mocht je van mening zijn dat wij de AVG niet (volledig) naleven, voor wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan heb je als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De AP is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 via 088 – 1805 250 en 0900 – 2001 201.

Aanpassingen aan deze privacyverklaring

Security in Focus behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Als deze privacyverklaring wijzigt, zullen we jou hiervan op de hoogte brengen via onze website. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Laatste wijziging: juni 2020

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!