Disclaimer

De informatie zoals opgenomen in deze website van Security in Focus is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers van andere landen en/of een andere jurisdictie dan de Benelux.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de daarmee gepaard gaande risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een formeel, professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies onzerzijds.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Security in Focus niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is.  Security in Focus aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Security in Focus sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Security in Focus gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Security in Focus aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Laatste wijziging: juni 2020

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!